בין לקוחותינו

ייעוץ לשיפור תהליכי גיוס עובדי קבלן לבנק עבור תפקידי בנכל, מוקד, פקידות ותפקידים טכנולוגיים.
פיתוח ארגוני כוללני, הקמת מוקד עירוני, הטמעת שגרות ניהול, הטמעת תכנית עבודה שנתית, שיפור שיתוף הפעולה ועוד.
ליווי כניסה לתפקיד של מנהלת מחלקה ומיזוג מחלקה נוספת תחת ניהולה.
ליווי מנהל מחלקה בכיר בתהליך מיזוג שתי יחידות בבנק
כתיבה ויישום תכנית פיתוח מנהלי האגפים של מינהל התפעול.
פיתוח ארגוני כוללני, הקמת אגפים ומחלקות, ליווי מנהלים, הקניית מיומניות ניהול, תכניות עבודה שנתיות ועוד.
ליווי מנכ"ל בעסק משפחתי ייעוץ אסטרטגי, מבנה ארגוני שיפור תהליכי עבודה, הכנסת מערכת ניהול, הגדלת ההכנסות ושיפור הרווחיות.
ליווי מנהלת בכניסה לתפקיד, בניית תקציב שנתי, בדיקת רווחיות ובנית מנגנון בקרה תקציבי.
סדנת תכנון שנה למנהלי אגף החינוך. בנוסף, ביצוע מחקר הערכה על תכניות הדרכה חדשות של האגף.
תכנית אב לחינוך, פתיחת אזורי רישום, פיתוח ייחודיות בית ספרית וזכייה בפרס החינוך.
ליווי מנכ"ל בעסק משפחתי, חלוקה והגדרת תפקידים במטה החברה, ייעוץ אסטרטגי, וביסוס מבנה ארגוני.
בניית תכנית אסטרטגית וחלוקת תפקידים במטה האגודה.
ליווי המנכ"ל בקבלת תו תקן "מידות", ליווי הוועד המנהל בגיבוש תכנית אסטרטגית ושיפור תהליכי העבודה, הניהול והבקרה.
תכנית אב לחינוך, שינוי פריסת בתיה"ס בעיר והסדרת המוסדות העל-יסודיים לאור גדילה משמעותית של היישוב.
תכנית אב לחינוך ברשויות הערביות במועצה ויצירת הסכמה על מיקום ביה"ס העל יסודי.
הכשרה ופיתוח מנהלי המשרד ברמת דרג בינוני-גבוה במסגרת תכנית דו-שנתית.
שותפות בפיתוח הכשרה לשיפור תוצאות העבודה עם הקהילה האתיופית.
הנחיית סדנה לפיתוח צוות של מנהלי האגפים במינהל התפעול והחדשנות וליווי אישי של מנהלי האגפים.
פיתוח ארגוני כוללני, אבחון ארגוני, מבנה ארגוני, דיגיטציה של הרשות, הקניית מיומנויות ניהול, תכניות עבודה שנתיות ועוד.
פתיחת אזורי הרישום, פיתוח ייחודיות בית ספרית וליווי מיזם חדשנות חינוכית- קמפוס עירוני.
ליווי אישי של המנכ"לים, הטמעת תהליכי ניהול עובדים, ייעול תהליכי עבודה, שיפור ממשקים, דיגיטציה וליווי מכירות B2B.
שיפור תהליך עבודה מרכזי בגישת Lean Management.
פיתוח ארגוני כוללני, אבחון ארגוני, מבנה ארגוני, דיגיטציה של הרשות, הקניית מיומנויות ניהול, תכניות עבודה שנתיות ועוד.
אבחון ארגוני מקיף לקראת התייעלות ארגונית.
ליווי אישי של מנהל המתנ"ס, סדנאות בתחום התכנון השנתי ותכנון בתנאי אי-וודאות.
ליווי אישי בכניסה לתפקיד של מנהל המתנ"ס בתחומי התקציב, גיבוש צוות, תהליכי בקרה וליווי מנהלי התחומים.
ליווי ראשי וועדי היישובים לצורך שיפור הממשק עם מטה המועצה האזורית.
ליווי מנכ"לית החברה, שיפור תהליכי עבודה ובקרה ועדכון המבנה הארגוני.
ייעוץ אישי למנכ"ל החברה, הגדרות תפקידים, תהליכי עבודה ובקרה ושיפור שירות.
הכשרת עובדים סוציאליים במינהל הרווחה והשירותים החברתיים לשיפור תוצאות העבודה עם הקהילה האתיופית. כמו כן, מיפוי אוכלוסיות עבור מנהל החינוך החרדי.
תכנית אב לחינוך, כולל ליווי יציאת יישוב גדול מהמערכת החינוכית של המועצה.
הכשרה והטמעה של תהליך תכנון שנת עבודה בגישה קלאסית: סדנאות, ליווי מנהלים בכתיבת התכניות, השקה ויישום התהליך.
פתיחת אזורי רישום במועצה אזורית (לראשונה) ופיתוח ייחודיות בית ספרית.
הכנת תכנית אב לחינוך.
הכנת תכנית אב לחינוך, כולל מיקום מספר מוסדות חינוך.
ליווי כניסת מנכ"ל בפעם הראשונה ע"י המייסד והבעלים.
ליווי מנהלת בי"ס במשבר אמון עם ההורים עד לפתיחת שנה"ל כמתוכנן וסיום המשבר.
סדנאות ODT ממותגות לכ – 1,300 עובדי החברה ב- 10 מפגשים. בנית התוכן, הפקת האירועים.
אבחון והגשת מסמך המלצות לבנית מחלקת השמות של החברה.
ייעוץ אישי וחניכה של מהנדס המועצה.
ליווי ניהולי ועסקי של מנכ"לית החברה.
שותפות בכתיבת תכניות אב לחינוך בעשרות יישובים בארץ. בנוסף, פרויקט של המשרד לשירותים חברתיים לשיפור תוצאות העבודה עם הקהילה האתיופית.
חברות בוועדת ההיגוי של קובץ מחקרים על תנועות הנוער. כתיבת מאמר "המנהיגות בתנועות הנוער".
פיתוח צוות הנהלת החברה וליווי אישי של מנהלים בחברה.
ליווי וועד המושב ושיפור ההישגים הלימודיים של ילדי המושב.
סדנת מנהלים לפיתוח צוות ושגרות ניהול.
סדנת רענון לצוות מנהלות חוסן של מחוז דרום.

צור איתנו קשר: