קורסים, הכשרות והדרכות באימפלימנט

הכשרות והדרכות הן האמצעי ליישום האסטרטגיה ותהליכי השינוי והפיתוח הארגוני. באמצעותן ניתן לבצע יישור קו ערכי או מקצועי ולהשלים פערי ידע.
באימפלימנט, תכני ההכשרות וההדרכות מותאמים באופן ייעודי לכל ארגון, לפי מאפייניו וצרכיו הייחודיים ולפי הצורך במסגרת תהליך הפיתוח הארגוני.

קורסים
לפיתוח מנהלים
פיתוח
עתודות ניהוליות
הכשרות לפיתוח
מיומנויות "רכות"
הנחיית קבוצות עמיתים בארגונים
פיתוח תכנים ייחודיים ובניית מערכי הדרכות