לוגו-אימפלימנט

ייעוץ לאסטרטגיה ולפיתוח ארגוני

אסטרטגיה ארגונית באימפלימנט

האסטרטגיה היא המצפן הארגוני. היא מהווה את תכנית הפעולה שממקדת את הארגון במשימות המרכזיות שלו וקובעת את סדרי העדיפויות בחלוקת המשאבים. באימפלימנט, האסטרטגיה יוצרת שפה משותפת בין אנשי הארגון ומהווה כלי מרכזי בתהליכי קבלת ההחלטות בארגון.
בתהליך גיבוש האסטרטגיה אנו מנתחים את הארגון ואת סביבתו החיצונית, מאתרים בעזרתכם פערים ומזהים מגמות ומנופי צמיחה. יחד אתכם אנו מגבשים חזון ומטרות ומגדירים את סדר העדיפויות הארגוני. כל אלו מתורגמים לתכנית סדורה המנחה את הארגון בפעילותו.

גיבוש, תכנון וכתיבת תכנית אסטרטגית מקיפה
שינוי במודל
ההפעלה הארגונית
פיתוח וליווי
הנהלות ומנהלים בכירים
ליווי ארגונים
וחיזוק החוסן במצבי משבר